Regeringen Löfven den mest repressiva i modern tid

Regeringen Löfven har på många fronter varit en av de mer repressiva regeringarna som det här landet någonsin har haft. Möjligen fick vi en inblick i hur statsminstern egentligen tänker, när han i veckan svarade på en fråga i riksdagen om den nya vapenlagstiftning som regeringen vill trumma igenom riksdagen.

”Det är inte så att det inte ska finnas möjligheter för jägare och sportskyttar i framtiden. I en tid när det finns så enorma problem med skjutningar och våld, som dessa människor inte är skyldiga till, tror jag att vi ändå kan behöva fundera över hur vi kan försäkra oss om att det finns mer koll på det vapeninnehav som finns. Det är inte skadligt för vare sig jägare eller sportskyttar.”

Svaret innebär en bekräftelse på det som många har hävdat, men som regeringens politiska tjänstemän ägnat många twittermånader att förneka, nämligen att regeringens nya vapenlag gör livet svårare för jägare och sportskyttar, och att detta också är avsikten.

Jag har funderat mycket på vad det egentligen finnas för drivkrafter bakom att såväl Löfven som EU medvetet vill göra det svårare för enskilda människor att äga vapen. Konspirationsteorier om att det handlar om att avväpna befolkningen i allmänhet torde vi kunna lägga därhän. Snarare är det en del i en större trend av ett annat slag.

För en ledande socialdemokrat av dagens snitt är det i princip samhällsomstörtande med fria individer, som tar ansvar för sig själva och för sin omgivning utanför statens ram. Befolkningen betraktas som en slags vuxna barn, vars liv ska läggas till rätta och som ska vara beroende av staten i så hög utsträckning som möjligt.

Sett ur det perspektivet är det inte heller så konstigt med en bensinskatt som gör att priset närmar sig 17 kronor litern. Det som egentligen beskattas är människors frihet att röra sig, bo och leva utanför storstadens finmaskiga kollektivtrafiknät. Den nuvarande regeringens synsätt är det rakt motsatta till hur Göran Persson en gång uttryckte sig:

”– Den politiker som tror att bilen är något man bara kan vifta bort har ett synsätt som kommer att straffa sig. För vanligt folk har nog bilen betytt mest för möjligheten till frihet, sa Persson och berättade barndomsminnen: 

– När vi fick bil fick vi bestämma vart vi skulle åka, när vi skulle åka. Vi kom till metropolen Katrineholm, vi kom till Svampen i Örebro. Men vi kom inte till Stockholm för Stockholm var farligt för en bonde från Sörmland.”

Dagens socialdemokrati handlar inte längre om att frigöra människor ur ett klassperspektiv. Det handlar om att detaljstyra ett helt folk.

Något av det farligaste dagens socialdemokrati vet, är människor som försörjer sig själva genom eget arbete. Magdalena Andersson har ofta och gärna luftat idéer om att försämra skattevillkoren för den som driver verksamhet i ett litet aktiebolag, de så kallade 3:12-reglerna, trots att beräkning efter beräkning visar att statskassan tjänar på det nuvarande systemet.

Det verkliga skälet bakom driften att försämra 3:12-reglerna är inte statsfinansiellt. Det handlar helt enkelt om att dagens socialdemokrati är livrädd för människor som klarar sig själva. Helst ska så många som möjligt istället vara anställda. Anställda människor är beroende, de är med i facket, och vet inte heller exakt hur mycket skatt de egentligen betalar.

Samma synsätt går igenom på hur regeringen ser på public service. Istället för att betro medborgarnas egna förnuft och förmåga att själva värdera information från olika källor, ska denna värdering av information istället ske av särskilt betrodda statliga nyhetsredaktioner, som på så sätt ska kunna skydda medborgarna från bedömt felaktig information. Genom en synnerligen generös skattefinansiering hålls dessutom fria konkurrenter ute från marknaden.

Tankemönstret speglas i en aktuell debattartikel av Margit Wallström, där hon skriver:

”Särskilt i dag, när stater bedriver propaganda genom att låta trollfabriker producera falska nyheter, är public service ovärderligt. Om den urholkades skulle konsekvensen bli en partisk och okritisk nyhetsrapportering.

På så sätt minskar människors möjlighet att bilda sig en egen uppfattning genom objektiv journalistik. Människan är en social varelse, och det gör oss sårbara för påhittade nyheter, lögner och propaganda.”

Folket ses som en massa, utan egna förståndsgåvor eller kritiskt tänkande, vars känsloliv måste hållas i schack genom en ansvarsfull rapportering. Det kan i sammanhanget noteras att den stat som står som urmodell för den västerländska liberala demokratin, USA, har klarat sig utmärkt i snart 250 år helt utan någon form av statliga mediebolag.

På samma sätt ser regeringen på yttrandefriheten. De partier som delar regeringens syn på behovet av samhällelig repression ser i panik på hur kulisserna nu rämnar i allt snabbare takt. Genom tillgång till sociala medier och fri nätpress kopplar sig medborgarna fria från statens omsorgsfullt uppbyggda matris.

Plötsligt är det kvaliteten på det som sägs, och inte storleken på megafonen, som avgör hur stor publiken blir. Det kan naturligtvis inte tolereras.

Henrik Sundström

Detta är en artikel på ledarsidorna.se

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *