EU:s medborgare ska inte bekosta Centerpartiets valrörelse

Centerpartiets Fredrick Federley gick nyligen ut i en intervju och kallade alla som inte ville höja EU:s budget för ”populister”. Populist är alltså numera centerpartistiska för alla som inte tycker som centern, och i det här fallet finns det goda skäl för det.

En mycket stor del av EU:s budget går till att betala ut stöd i olika former till näringslivet. Det rör sig bland annat om jordbruksstöd och regionalstöd. Ofta är det fråga om rent kontantbistånd till fattigare stater, men här i den mer utvecklade delen av Europa är det fråga om en konsult- och bidragsindustri till näringslivet i stort. Denna industri brukar Centern för det mesta applådera, men i själva verket finns det mycket goda skäl att göra kraftiga besparingar här.

Aktiv näringspolitik från statens eller EU:s sida leder till att vissa grupper eller vissa företag kommer att ägna sig åt att försöka få tillgång till statens eller EU:s resurser, så kallad rent seeking. Det kan innebära att skattemedel delas ut till företag och organisationer för att det påverkar politiken, och inte för att det är den klokaste användningen av skattemedlen. Det finns också en risk att pengarna går till de mottagare som är bäst på att påverka politiker, navigera systemen och söka medel, och inte till de företag som behöver pengarna bäst.

Om näringspolitiken inriktas på generella förbättringar, sänkta avgifter, och snabb och rättssäker handläggning av t ex tillståndsbeslut, så gynnar det hela näringslivet. Riktade insatser kan istället leda till att de företag som är skickliga på att få politiskt stöd konkurrerar ut de företag som inte kan eller inte vill ta emot stöd. Det kan också leda till att företag lägger tid på att jaga politiska fördelar istället för att ägan sig åt produktivt arbete. Om stödet då ska vara samhällsekonomiskt lönsamt måste detta leda till så stora fördelar, att det kan betala även för de arbete som gått förlorat också hos de företag som har sökt stöd men inte fått det.

Fördelen med en marknadsekonomi är att den helt utan statlig inblandning kan samordna kunskaper och kapital på en fri marknad, för att kunna skapa komplicerade varor och tjänster. Trots långa och idoga försök kan det nog med säkerhet sägas att planekonomi inte fungerar, marknaden löser av sig självt saker som ingen central planeringstjänsteman någonsin skulle klara av. Hur är det då tänkt att staten bättre än näringslivet ska veta var de statliga stödpengarna och EU-bidragen kan göra nytta? EU-bidrag kan också locka företag till långsiktigt felaktiga satsningar. Detta gäller i synnerhet om stöden fördelas till vissa ändamål eller tekniker.

Vidare, alla de pengar som staten och EU delar ut kommer från allra första början just från företagen. Staten och EU kan inte göra egna pengar, de måste först hämtas in, ytterst med tvång, från de ställen där värdet har skapats. Det skapas helt enkelt samhällsekonomiska effektivitetsförluster när skatterna höjs för att finansiera stöden, förtjänsten av arbete och investeringar minskar. I en rapport från statliga Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) uppskattas denna förlust till så mycket som 30–50 procent av skatteuttaget. Adminstrationen av alla program innebär ytterligare förluster ovanpå det.

Jag tror att de flesta nog förstår att ”aktiv näringspolitik” av centerpartistiskt snitt inte har i en sund marknadsekonomi att göra. I slutändan handlar det nog snarast om att kunna ge särskilda stöd till företag eller regioner som är viktiga för att vinna popularitet och röster. Man kan även vilja ge medel till sin hemmaregion, för att visa sina väljare att de kan ”leverera” något i gengäld för de röster som de har fått.

Sveriges och EU:s medborgare har inget behov av att bekosta Centerpartiets valrörelser. Vem är det egentligen som är populisten? EU:s budget ska kapas. Punkt.

Henrik Sundström
Moderat kandidat till Europaparlamentet #25

Artikeln är publicerad på ledarsidorna.se och kan läsas i sitt originalformat här.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *