Historien bakom det digitala copyright-direktivet

Den fd parlamentledamoten (Alþingi) på Island, Ásta Helgadóttir, har skrivit en rant på Twitter om den mer än 150 år långa historien bakom det digitala copyright-direktivet som strax kommer att röstas igenom i EU-parlamentet.

Jag tar mig friheten att översätta den här:

1850: de tyska tidningsutgivarna vill ha upphovsrätt till nyheter eftersom den nya teknologin telegrammet förstör deras affärsmodell. Det avslås.

1886: de tyska tidningsutgivarna vill att nyhetsmaterial ska omfattas av upphovsrätt enligt Bern-konventionen. Det avslås, och det upphovsrättsliga undantaget för nyhetsmaterial etableras.

1908: de tyska tidningsutgivarna vill begränsa möjligheten att återge nyhetsmaterial genom upphovsrätt vid Berlin-mötet rörande Bern-konventionen. Detta avslås, eftersom upphovsrätt anses avsedd för verkligt kreativ produktion.

Berlin-konferensen återupprepar således den distinktion som fastslogs 1886 mellan kreativ produktion och icke-kreativ information och nyheter gällande upphovsrätt.

1925: Konferensen om industriell egendom avvisar ett förslag om att göra nyhetsmaterial till industriell egendom, varvid Bern-konventionen åberopas.

Sjuttiofem års arbete med att försöka skapa någon form av upphovsrätt för nyhetsmaterial har misslyckats. Att försöka få nyheter täckta av upphovsrätt framstår som hopplöst.

1920-talet: Det nya radiomediet hotar de etablerade tyska tidningsutgivarna. Faktum är att alla innehavare av en radioapparat kan lyssna på nyheter! Hädelse.

1920-talet: “Nyhetsstöld” exploderar i Tyskland. De stora tidningsutgivarna är förbluffade över faktumet att folk inte vill betala stort för att köpa deras tryckta alster.

1927: Tyskarna lobbar för att Nationernas Förbund ska anta en resolution som ska ge outgivna nyheter upphovsrättsligt skydd, statliga nyheter ska vara fria, men utgivna nyheter ska vara föremål för nationell lagstiftning

1928: Den tyska regeringen föreslår en lag som ska ge upphovsrättsligt skydd för dagens nyheter och blandad information, inom riket. “vermischte Nachrichten tatsächlichen Inhalts und Tagesneuigkeiten”

Radiomediet var ett av de viktigaste skälen för den tyska presslagen, då detta underminerade nyhetsindustrin.

1928-1933: Debatten om förslaget till ny presslag fortsätter, men verkställs aldrig då den nya Nazistregeringen och nya presskontrollagar gör förslaget överflödigt.

1948: Bryssel-sammanträdet avseende Bern-konventionen understryker vikten av att nyheter inte omfattas av upphovsrätt, då tillgången till nyheter är nödvändigt för demokratin.

1965: Den nya Västtyska upphovsrättslagen liknar Weimarrepublikens upphovsrättskydd för nyheter från 1927

1967: Stockholms-konferensen angående Bern-konventionen upprepar ånyo att nyheter och annan information inte ska vara föremål för upphovsrätt.

2013: den tyska regeringen lägger fram en ny upphovsrättslag för tidningsutgivares online-material, i anda av förslaget från 1927. Den anses generellt vara ett misslyckande.

2015: Den spanska regeringen lägger fram en ny lag om icke-dispositiv upphovsrätt för tidningsutgivare. Google News slutar ge sökträffar på spanska medier. Mindre utgivare drabbas värre än stora.

2016: EU:s upphovsrättsdirektiv föreslår en ny EU-gemensam upphovsrätt för tidningsutgivare, vilket i praktiken innebär en länkskatt.

2019: Arbetet med EU:s upphovsrättsdirektiv är i princip slutfört, och kommer att leverera ett mycket tyskt perspektiv på, och uppfattning om, behovet av nyheter: de finns till för att de stora tidningsutgivarna ska tjäna mer pengar. För att skapa informationsmonopol.

En motsvarande upphovsrätt för tidningsutgivare har föreslagits internationellt om och om igen, och AVVISATS om och om igen, eftersom tillgången till nyheter och information är mer värdefullt för samhället och nyheter inte har verkshöjd.

Nu kommer vi strax att få en upphovsrättslag som ger tidningsutgivarna mer kontroll över informationsflödet och spridningen av nyheter online.

Anledningen: nya digitala spridningssätt och behovet av att skydda investeringar. Samma anledning som bakom förslagen 1850, 1886, 1908, 1925, 1948 och 1967. Ändå överlevde tidningsutgivarna fram till nu.

Detta är en historisk överblick över hur de tyska tidningsutgivarna har lobbat för att få skapa nyhets- och informationsmonopol under mer än 150 år.

Och nu, 2019, kommer deras våtaste dröm att bli verklighet. Information är makt: ”Den som kontrollerar det förflutna kontrollerar även framtiden. Den som kontrollerar framtiden kontrollerar även det förflutna” – George Orwell, 1984

Källor:

Tworek, Heidi J. S. 2014. ”Journalistic Statesmanship: Protecting the Press in Weimar Germany and Abroad.” German History 32(4):559–78

The Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works from 1886 to 1986, published by The International Bureau of Intellectual Property, Geneva 1986

Länk till originalet:

Mer information om det digitala upphovsrättsdirektivet:

https://www.politico.eu/…/copyright-reform-power-matrix-gu…/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *