När progressiva socialliberaler överger svensk borgerlighet är det ett historielöst beslut

Det talas mycket om att rädda den ”liberala demokratin” i dessa dagar. Men den som lutar sig emot socialistiska partier i den strävan har missförstått något grundligt.

Medan socialism och fascism i princip bara är två olika konkurrerande system för förtryck, så står borgerlighet för sann frihet. Det är bara borgerligheten som har den liberala demokratin i generna.

Den liberala demokratin skapades av de anglosaxiska upplysningstänkarna. Skarpast kommer den till uttryck i den amerikanska oavhängighetsförklaringen. Kort sagt består den liberala demokratin av 1. okränkbara rättigheter för varje individuell medborgare 2. ett system för att upprätthålla dessa rättigheter mot staten genom oberoende domstolar, och 3. ansvarsutkrävande genom regelbundna fria och hemliga val.

Den svenska socialdemokratin har aldrig varit någon supporter för den liberala demokratin. Tvärtom anser S historiskt att den enda sanna demokratin är det som riksdagens majoritet har bestämt. Om det skulle gå ut över någon individs ”rättighet” så är det aldrig något problem. Det är samma syn på rättsstaten som hos marxister och fascister – makten har alltid rätt.

En annan gren av samma filosofiska träd är den postmoderna genusdoktrinen. Enligt detta tankesätt består samhället av grupper som befinner sig i ständig konkurrens mot varandra. Mönstret känns igen från marxismens klasskamp, men utvecklat till att handla om grupper baserat på kön, ras, etnicitet och religiös tillhörighet. Syftet är att utveckla politiska lösningar som framhäver den påstått förtryckta gruppen på övriga gruppers bekostnad.

Dock är det så att det aldrig går att framhäva en viss grupp, utan att därmed diskriminera de enskilda individer som ingår i andra grupper. Genusdoktrinen innehåller därmed en inbyggd diskriminering redan i sin grundritning, och är på så sätt helt oförenlig med den liberala demokratin på exakt samma sätt som andra gruppbaserade ideologier, som socialism eller fascism.

”Liberal demokrati” som konstruktion är helt oberoende av vilket parti som för stunden styr. Det är ett system som genom maktdelning är byggt för att tåla vilket majoritetsförhållande som helst. Domstolar som står fria från makten är vakthundar, som genom att tillämpa grundläggande rättsstatliga principer skyddar den enskilde från maktens värsta excesser. Detta är den ideologiska grunden till varför t ex EU bryr sig om rättsväsendets självständighet i Polen.

När progressiva socialliberaler överger svensk borgerlighet, och omfamnar socialister i namn och syfte att försvara ”den liberala demokratin”, är det en fullständig aningslöshet och total historielöshet. Framtidens dom kommer att vara hård.

Henrik Sundström
Moderaternas #25 i valet till Europaparlamentet

Den här artikeln är publicerad som en gästkrönika på Ledarsidorna.se här.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *