Kryssa Sundström

Vill du se någon i EU som faktiskt intresserar sig för din frihet på allvar? 

Politiska områden

EU-parlamentet och EU-kommissionen ångar på som om Brexit aldrig har hänt. Tvärtom vill man öka takten i federalistisk riktning och använda tvång och tumskruvar för att få motsträviga befolkningar med på vagnen.

Denna typ av blindhet och brist på fingertoppskänsla kommer bara att leda till att fler länder faller ifrån. Jag vill istället se ett Europa som håller samman.

Migrationen är idag den kraft som är det största hotet mot EU:s sammanhållning. Den verkar destabiliserande på flera sätt:

1/ Länderna längs EU:s södra gräns bär idag ett stort lass när det gäller flyktingmottagande. Framförallt Grekland och Italien har en tung börda med att pröva tusentals asylansökningar från människor som kommit in över EU:s yttre gräns, och som blir fast där.

Detta har redan lett till stora politiska omvälvningar och att EU-kritiska och i vissa fall Putin-vänliga partier har kommit till makten.

2/ I syfte att avlasta Italien och Grekland vill kommissionen och starka krafter i ministerrådet omfördela asylsökande med tvång till alla medlemsländer, något som flera länder kraftigt motsätter sig och som kommer att medföra problem med befolkningens inställning till EU.

3/ För första gången på decennier finns nu gränskontroller mellan flera länder i EU, i Norden för första gången sedan 1950-talet, för att hålla asylsökande ute. Människor har kommit att misstro den fria rörlighet som varit en av EU:s största landvinningar.

För att EU ska kunna fortsätta att existera och utvecklas måste asylsystemet reformeras i grunden.

Dagens system, där du måste söka asyl på plats inom EU, innebär i praktiken att en bärande del av asylsystemet har lagts ut på entreprenad till den organiserade brottsligheten. Det är inte moraliskt hållbart att låta asylrätten omfatta endast den med resurser nog att anlita smugglarligor.

Den grova organiserade människosmugglingen till EU och Sverige är omfattande. Trots att vi har fortsatta gräns- och ID-kontroller mot våra grannländer, så söker drygt 2000 personer asyl i Sverige varje månad. De flesta kommer hit via flyg och förfalskade handlingar, med hjälp av en smugglingsindustri i mångmiljardklassen.

Henrik Sundström (M)
advokat och personvalskandidat i valet till Europaparlamentet

Artiklar

Medborgarnas Europa: ett EU som sätter folket före makthavarna

Valet till Europaparlamentet är ett val om framtiden. Om hur svenska väljares representanter ska  påverka EU:s politik framöver. Det är inte ett val om olämpligt beteende under en intern partifest med för mycket alkohol, inte heller om en avgående parlamentarikers röstningar i förfluten tid. Det är ett val om framtiden. Om den väg Sverige och …

Om mig

Min historia som politiker tog sin början 1989. Det var omvälvande år då världen förändrades i grunden. De grundvalar som byggt upp vår omvärld hade rämnat och istället kom nya möjligheter såväl i öst som för oss i väst att skapas. Men det var inte internationellt jag var mest fokuserad på då. Det skulle komma senare.

Jag gick in i MUF och var ordförande i Uddevalla samtidigt som Carl Bildt var statsminister. Decennier av socialdemokratiskt styre var brutet. Äntligen skulle moderata idéer slå igenom. Det var en spännande tid och jag skapade en relation både till det ideologiska såväl som det praktiska. Att regera Sverige innebar kompromisser för moderaterna men samtidigt öppnades också världen upp genom att Bildt-regeringen lade ett nytt perspektiv på Sveriges roll internationellt. Vi skulle inte längre vara en agitator mot påhittade orättvisor utan en delaktig, engagerad och ärlig samarbetspartner.

Det är framför allt två erfarenheter som vägleder mig i min strävan just nu mot Europaparlamentet. Den första är vad jag varit med om och sett i min yrkesutövning som advokat, den andra som moderat kommunstyrelseordförande i Uddevalla.

I över 15 år har jag som advokat arbetat med migrationsfall. Det jag hört, sett och upplevt där har format mig till att se att den bild vi har i Sverige av migration inte stämmer. Viktiga områden som gränskontroller, lagstiftning och identitetskontroll har inte fungerat. Vikten av internationell samverkan är överordnad och ytterst viktig.

Men min tid som kommunstyrelseordförande i Uddevalla har också varit avgörande. Att leda en kommun sätter på sin spets vad för möjligheter och begränsningar man har som politiker i Sverige. Då handlar det inte bara om att få ihop en politisk koalition och få det dagliga arbetet att fungera. Det handlar också om att vara omgärdad av lagar och regler som är välmenande men inte alltid anpassade till verkligheten. Det handlar om svårigheterna i att möta människor och behov på ett så gott sätt som möjligt under de villkor vi har idag då svensk lag och EU-lag ska samordnas.

Vad det gjorde med mig och vad jag hoppas kunna ta med mig till Europaparlamentet är en förståelse och en förmåga att kunna i de ofta svåra situationerna som där finns, ha förmågan att balansera och fokusera på vad som är viktigt för Sverige och för Moderaterna. Jag vill representera Sverige och svenska intressen där med kunskap och engagemang för det som är bäst för oss.

Idag är jag kandidat till Europaparlamentet och en stolt far till tre underbara döttrar och man till en fantastisk och stöttande fru. Jag hoppas att du efter att ha läst min berättelse blir mer intresserad av min politik och av att stötta min kampanj.

Henrik Sundström (M)
advokat och personvalskandidat i valet till Europaparlamentet

Henrik Sundström i sociala medier

This is the face of authoritarianism - even though it looks different than you were taught to expect. And it's the mindset of tyrants everywhere:

This is someone so inebriated by her sense of righteousness and superiority that she views dissent as an evil too dangerous to allow: https://t.co/kmG4zTgPwh

If only the Bank of England could print energy…

När skulle Stockholm hedra något offer för islamistisk terror på detta sätt?

Den kommande krisen är sannolikt Eurons sista.

Utfallet är svårt att överblicka, men kan sammanfattas med ”bumpy ride ahead”

Wtf? https://t.co/TdjhzkDhCK

Load More...